Misj± naszego kanału filmowego jest
prezentowanie tych tematów, które
najczę¶ciej s± pomijane przez wielkie stacje telewizyjne.

Nasz kanał w serwisie YouTube jest dostępny pod tym linkiem.

Kanał NA ARGUMENTY prezentuje reportaże filmowe, rozmowy, wykłady oraz relacje z konferencji i sympozjów. Nasze produkcje filmowe opieramy na solidnych podstawach faktograficznych. Nie szukamy taniej sensacji.

Wszystkim, którzy popieraj± nasz± działalno¶ć i chc± j± wesprzeć materialnie, podajemy nasze konto do wpłat za pomoc± systemu PayPal.
Za wszelk± pomoc serdecznie dziękujemy!